top of page

DOEL URBAN VILLAGE

De doelstelling van Urban Village is om oases te creëren in de stad, waar meer sociaal contact is tussen bewoners die elkaar kunnen helpen en ondersteunen. Wonen in een dorp in de stad, waar je elkaar kent en samen dingen kunnen doen, maar je ook terug kunt trekken wanneer je juist daar behoefte aan hebt. De woonruimte zal voor een deel aangeboden worden in de vorm van kamers in woongroepen met gemeenschappelijke voorzieningen zoals keuken, toilet, bad en woonkamers. Waar mogelijk zullen gemeenschappelijke voorzieningen en ontmoetingsplekken zijn, zoals cafés, restaurants, fietsreparaties, kinderopvang, enz.. Deze voorzieningen zullen bij voorkeur worden gerund door de bewoners zelf. Urban Village wil namelijk ook de mogelijkheid geven om deel te nemen aan vrijwilligerswerk, onderwijs en werk in kleine bedrijven in het dorp.

Een andere belangrijke doelstelling is om snel mensen onder dak te kunnen brengen, die tijdelijk woonruimte zoeken. Omdat een deel er alleen tijdelijk woont, heeft Urban Village de mogelijkheid om snel in te kunnen grijpen bij noodgevallen. Een voorbeeld is iemand die door een echtscheiding plotseling uit zijn huis moet. Bij tijdelijke bewoners wordt gedacht aan bij voorbeeld expats met een kortlopend contract of internationale studenten, die via het Erasmusprogramma enkele maanden in de stad studeren.

Ongeveer een derde van Urban Village zal zich op deze groep richten, maar om het een draagkrachtig en goed functionerend stadsdorp te maken, zal het merendeel bestaan uit blijvende woonruimte, zowel zelfstandig als onzelfstandig.

Iedereen die woonruimte nodig heeft, een eigen inzet wil geven en bereid is om zich aan te passen aan huisgenoten, komt in aanmerking voor de onzelfstandige woonruimte. Hiermee wordt ook een oplossing gezocht voor het huidige conflictueuze model van woningtoewijzing, waarbij sommige wachtenden zich achtergesteld voelen bij anderen.

Toekomstige bewoners worden geselecteerd op basis van gelijke of bij elkaar aansluitende behoeften. In eerste instantie wordt gedacht aan een indeling van bewoners in groepen op basis van verschillende factoren die invloed hebben op woonplezier, zoals geluid en schoonmaken. Sommige groepen zullen hogere servicekosten betalen, omdat hun gemeenschappelijke ruimtes regelmatig voor hen schoongemaakt worden.

bottom of page